เขมรินทร์-อินทิรา (2540) Title

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oXXsILc6fbY&list=PLpeqKQ1YN272xSzAwe1nCKD_oN1X0DHXn&index=1 เขมรินทร์ - อินทิรา บทประพันธ์โดย ก.สุรางคนางค์ ออกอากาศทางช่อง 5 พ.ศ. 2540 นำแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง ,แคทลียา อิงลิช ,จารุณี สุขสวัสดิ์ ,ด.ญ.อุษามณี ไวทยานนท์

Loading...