ปลูกต้นยางนาในแปลงยางพารา โดยคนบ้าปลูกต้นไม้ หินสร้าง เครือบุตร (วุธ)

ปลูก#ต้นยางนาในแปลงยางพารา โดย#คนบ้าปลูกต้นไม้ หินสร้าง เครือบุตร (วุธ) @บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี Facebook Live : Tainae Moongmachon ติดตาม https://www.youtube.com/channel/UCn4xDGLJSlswSJqP7YExrBQ

Loading...