අරාබී රටවල් කිපයකම ලංකවේ අයගේ රැකියා අනතුරේ

අරාබිය, ඕමාන්, සවුදි අරාබියේ රැකියා දොරටු විදේශිකයන්ට වැසේ ක්ෂේත‍්‍ර කිහිපයක රැකියා සඳහා තවදුරටත් අලූතින් විදේශිකයින් බඳවා නොගැනීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ඕමාන්, සවුදි අරාබිය සහ කුවේට් රාජ්‍ය තීරණය කර තිබෙනවා.

Loading...