๑๐ นาที กับวิธีประดับธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.(ธงในหลวง)

๑๐ นาที กับวิธีประดับธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.(ธงในหลวง)